Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
Nils
Reklama
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompas z linijką Meteor

Kompas Meteor to idealny przyrząd do określenia stron świata, oraz wyznaczania azymutu na mapie.

Posiada:

  • obrotową tarczę zanurzaną w niezamarzającej cieczy
  • wykresy do przeliczania skali mapy na odległość w kilometrach
  • okrągłą lupę o średnicy 2cm
  • kompasu można używać nocą -igła zakończona jest punktem luminescencyjny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI KOMPASU

1. Ustaw kompas na mapie dłuższą krawędzią wzdłuż południka i obróć mapę w tę stronę aby północ wskazywana przez igłę kompasu pokrywała się z północą mapy.

2. Nie ruszając mapy ustaw dłuższą krawędź kompasu na kierunku planowanego marszu.

3. Obróć tarczę kompasu tak aby "N" na tarczy kompasu pokryło się z czerwoną końcówką igły, "kierunek marszu" wskazuje dłuższy bok kompasu lub czerwona strzałka na linijce kompasu biegnąca przez środek.

4. Wybierz charakterystyczny punkt na "kierunku marszu" i kieruj się na niego bez konieczności używania kompasu. Przy ewentualnej zmianie kierunku procedurę należy powtórzyć.

Po każdorazowym używaniu wytrzyj kompas z kurzu i wody.

Kompas z linijką Meteor
PARTNERZY