Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
Nils
Reklama
REGULAMIN Instrukcje.com.pl

 

Słowniczek:

- F.H.U. WEB-COM - Firma Handlowo-Usługowa "WEB-COM" Marcin Rozmus z siedzibą w Kozach przy ul. Tęczowej 2b, właściciel serwisu;
- Regulamin - niniejszy "Regulamin Instrukcje.com.pl"
- Portal - portal internetowy prowadzony przez F.H.U. WEB-COM pod adresem URL http://www.instrukcje.com.pl oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL. Umożliwiający użytkownikom zakładanie i prowadzenie profilu, dodawanie instrukcji, porad, recenzji produktów wraz ze zdjęciami, filmami, linkami, etc.
- Użytkownik - użytkownik posiadający profil (konto) w portalu.
- Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§1

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez F.H.U. WEB-COM na rzecz użytkowników Portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na możliwości publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu profilów użytkowników (kont), zawierających instrukcje, porady, recenzje i zdjęcia produktów oraz ich publicznego udostępniania.

Obecnie portal Instrukcje.com.pl pracuje w formie "Beta", czyli niektóre funkcje portalu są jeszcze testowane.
 
§2

1. Usługa publikacji instrukcji, porad, komentarzy i utrzymywania profili jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu oraz jest bezpłatna.

2. Tworząc profil, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z portalu instrukcje.com.pl, oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 

§3

1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów (tekstów, zdjęć, linków, odnośników, dźwięków) na stronie Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

2. W ramach świadczenia usługi określonej w §2 niniejszego Regulaminu, F.H.U. WEB-COM może publikować zamieszczone przez użytkowników treści na stronach Portalu oraz innych serwisach należących do F.H.U. WEB-COM. Nie oznacza to jednak zobowiązania F.H.U. WEB-COM do publikowania zamieszczonych przez użytkowników treści.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wszystkich dodanych instrukcji i porad na portalu.

4. Administratorzy portalu Instrukcje.com.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu.


§4

1. Zabrania się umieszczanie na portalu instrukcji lub porad, tekstów sprzecznych z polskim prawem, wzywających do nienawiści rasowej, treści wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne czy naruszających prawa innych osób, w tym szczególnie niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
b) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili materiałów tekstowych i graficznych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Instrukcje.com.pl przekazów reklamowych,
zamieszania linków do sklepów internetowych, aukcji, ogłoszeń.

3. Wszystkie treści umieszczone na portalu Instrukcje.com.pl są dostępne na licencji darmowej tylko do użytku osobistego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania całości lub części treści w celu jej dalszego rozprowadzania lub sprzedaży.
 

§5

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach profili treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 

§6

1. F.H.U. WEB-COM i administratorzy Portalu zastrzegają sobie prawo do blokowania i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz do blokowania uczestnictwa w portalu Instrukcje.com.pl w stosunku do osób naruszających zapisy §4, §5 niniejszego Regulaminu.

2. Administratorzy portalu Instrukcje.com.pl mają prawo do usuwania lub zmiany każdej instrukcji lub porady,niezgodnej z Regulaminem, w każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, bez podawania przyczyny podjęcia takiej decyzji.

3. Decyzje Administratorów portalu Instrukcje.com.pl są wiążące.
 

§7

Na podstawie Ustawy oraz innych przepisów prawa F.H.U. WEB-COM może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących w Portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 
§8

F.H.U. WEB-COM i administratorzy Portalu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu Instrukcje.com.pl oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. F.H.U. WEB-COM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Portalu i ich dostępności przez całą dobę.
F.H.U. WEB-COM nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania portalu Instrukcje.com.pl on-line ze względów technicznych.


§9

1. F.H.U. WEB-COM zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku zmian regulaminu użytkownik nie akceptujący nowego regulaminu powinien do 3 dni roboczych skasować własny profil, w przeciwnym wypadku wprowadzone zmiany będą uznane za zaakceptowane.


§10

1. Zasady ochrony prywatności określa regulamin „Polityka prywatności” – publikowany na stronach Portalu.

2. Dane osobowe użytkowników Portalu Instrukcje.com.pl będą przetwarzane w celu świadczenia usługi, o której mowa w Regulaminie.

3. Dane osobowe użytkowników Portalu Instrukcje.com.pl będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest F.H.U. WEB-COM.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania bądź usunięcia.

5. Portal Instrucje.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkowników w związku z wykorzystaniem instrukcji obsługi lub porady.


Regulamin niniejszy obowiązuje od 15 luty 2010 roku.