Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
HMS
Reklama
PORADA

Jak rozumieć warto¶ci temperatur ¶piworów Deuter? Norma EN 13537?

Wszystkie ¶piwory Deuter posiadaj± Normę EN 13537. To pierwsza regulacja w zakresie ujednolicenia komfortu cieplnego ¶piworów. Posiadanie przez ¶piwór tej Normy, ma istotne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.

Producent, którego ¶piwory zostały przetestowane zgodnie z Norm± EN 13537 oznacza ten fakt na produkcie. Uwaga na rynku czasem możemy spotkać, produkty które nie s± przetestowane natomiast nieuczciwi producenci podaj± okre¶lenia, iż ich produkty s± „dostosowane, tożsame, odnosz± się do Normy..." Tego typu okre¶lenia nie oznaczaj±, iż podane warto¶ci temperatur maj± wiarygodne potwierdzenie.


Norma EN 13537 dotyczy wszystkich ¶piworów, poza tymi które używane s± do celów militarnych lub zostały specjalnie wyprodukowane do używania w warunkach - temperaturach ekstremalnych.
Opracowuj±c komfort termiczny użytkownika ¶piwora, uwzględniono płeć użytkownika. Z badań wyniknęło, iż kobiety wymagaj± o około 7C większego komfortu cieplnego. Uwzględniaj±c te różnice opracowano 3 progi temperatur w ¶piworze:


  • Obszar komfortu (T-Comfort): to temperatura przy której przeciętna kobieta (o standardowym wzro¶cie, wadze, przy normalnym stopniu zmęczenia i po posiłku), prze¶pi komfortowo w ¶piworze cał± noc.
  • Obszar dolnej granicy (T-Limit): to najniższa temperatura, przy której przeciętny mężczyzna, o standardowym wzro¶cie, wadze, przy normalnym stopniu zmęczenia i po posiłku) prze¶pi cał± noc.
  • Obszar ekstremalny (T-Extreme): to temperatura graniczna, przy której przeciętny mężczyzna ze względu na zbyt mały komfort cieplny nie będzie mógł zasn±ć natomiast u kobiety wyst±pi hipotermia. Obszar ekstremalny nigdy nie powinien być brany pod uwagę przy dokonywaniu wyboru ¶piwora przez normalnego turystę.


Jak rozumieć warto¶ci temperatur ¶piworów Deuter?
Dokonuj±c wyboru ¶piwora, pamiętajmy, iż Norma EN 13537 - została stworzona dla standardowych osób. Nie uwzględniono w niej stopnia naszego zmęczenia, braku posiłku, zbyt małej tkanki tłuszczowej u osób bardzo szczupłych, miejsca snu - np. słabo osłoniętego od wiatru, grubo¶ci materaca, wilgotno¶ci powietrza itd.. Dlatego osoby narażone na występowanie takich sytuacji lub osoby starsze podczas dokonywania wyboru ¶piwora powinny brać pod uwagę wszystkie te czynniki.


Ľródło: www.bakosport.pl


PARTNERZY