Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
HMS
Reklama
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja dla kijów trekkingowych Black Diamond

Ogólna instrukcja obsługi wszystkich modeli kijków trekkingowych marki Black Diamond.

Instrukcja dotycząca kijów trekkingowych

Instrukcja obsługi

 

KIJE TREKKINGOWE

Wszystkie kije Black Diamond są wyposażone w opracowane przez naszą firmę, wyłączne systemy regulacyjne FlickLock® i/lub Binary™. Ponieważ mechanizmy te nie wykorzystują obrotowych sił tarcia, są bardzo łatwe do niezawodnej regulacji — proste i szybko regulowane systemy, które nigdy się nie ślizgają.

 

KORZYSTANIE Z MECHANIZMU FLICKLOCK

Opatentowany system FlickLock stanowi zewnętrzny mechanizm działający na zasadzie dźwigni, który po zamknięciu bardzo ściśle mocuje wszystkie drążki kija ze sobą, co powoduje, że połączenie jest mocniejsze (rysunek 1). Najlepszym sposobem otwarcia systemu FlickLock jest przytrzymanie kija w sposób pokazany na rysunku, równocześnie otwierając dźwignię kciukiem (rysunek 2). Kiedy dźwignia jest otwarta, wyregulować długość kija. Następnie należy mocno zamknąć dźwignię, aby zablokowała się w pozycji zamkniętej.

 

Regulacja naprężenia systemu FlickLock

Dla zapewnienia prawidłowej pracy, system FlickLock wymaga odpowiedniego naprężenia. Jeżeli występuje ślizganie się dolnego drążka kija, należy otworzyć dźwignię i obrócić śrubę regulacyjną o mniej więcej jedną czwartą do pół obrotu, bądź do chwili, kiedy mechanizm nie pozwala na ślizganie się drążka po zamknięciu dźwigni. Jeżeli dźwignia jest zbyt trudna do zamknięcia, należy nieznacznie poluzować śrubę.

 

Korzystanie z systemu Autolock Binary

Wszystkie czynności dotyczące regulacji długości są przeprowadzane w górnej części kija, za pomocą systemu FlickLock i centymetrowej skali. System Autolock Binary umożliwia szybkie wydłużenie lub skrócenie dolnej części kija za pomocą przycisku obsługiwanego dwoma palcami, który powoduje aktywację systemu.

Dla wydłużenia: Wyciągnąć dolny drążek aż do zatrzymania i pojawienia się czerwonych kołków (rysunek 3).

Dla skrócenia: Mocno nacisnąć czerwone kołki z obu stron, wpychając równocześnie drążek dolny do środkowej części kija (rysunek 4).

 

Użytkowanie i konserwacja systemu Control Shock™

Niektóre kije są wyposażone w opracowany przez firmę Black Diamond system Control Shock, zapewniający zmniejszenie zmęczenia spowodowanego uderzeniami oraz kontrolę odbijania się kija. Wykonany z materiału elastomerowego trójstopniowy amortyzator z systemem kontroli przepływu powietrza może wymagać okresowej konserwacji.


OKRESOWE CZYSZCZENIE

Dolny(e) drążek(ki) może(gą) zostać całkowicie wyjęte z drążka górnego, kiedy system FlickLock jest otwarty lub też poprzez silne wciśnięcie kołków systemu Binary i równoczesne wyciągnięcie dolnego drążka. Może być konieczne przesunięcie w tył przykrywającego kołki pierścienia w jasnym kolorze, aby możliwe było mocne wciśnięcie ich z obu stron. Uchwyty z materiału korkowego mogą być czyszczone bardzo drobnym, wodoodpornym papierem ściernym lub zwykłym mydłem do mycia rąk. Należy całkowicie zmoczyć uchwyt i papier ścierny. Nałożyć mydło na papier ścierny i delikatnie pocierać nim uchwyt. Spłukać i wysuszyć na wolnym powietrzu.

 

REGULARNA KONTROLA/KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE KIJÓW

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy mechanizm regulacyjny otwiera się i zamyka płynnie, a naprężenie jest prawidłowe.

 

  • Należy upewnić się, że żadne elementy nie są zdeformowane lub złamane.
  • Jeżeli mechanizm FlickLock nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwolnić naprężenie.
  • Nie wolno pokrywać drążków kijów żadnym olejem lub smarem silikonowym — może to spowodować ślizganie się elementów połączeniowych podczas użycia.
  • Jeżeli podczas użycia kije są mokre, przed przystąpieniem do przechowywania należy wyjąć drążki dolne na całą długość i zaczekać, aż całkowicie wyschną.
  • Jeżeli mechanizm FlickLock otwiera się lub zamyka bardzo trudno, nałożyć kroplę smaru na oś dźwigni i drugą kroplę pod dźwignię, kiedy obraca się ona wokół korpusu drążka.
  • Części zamienne mogą być kupowane u miejscowego sprzedawcy produktów Black Diamond lub bezpośrednio w firmie Black Diamond.

 

Ostrzeżenie

Firma Black Diamond Equipment nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, bezpośrednie, pośrednie bądź nieumyślne, a także jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania jej produktów lub z nim związane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wykonywane czynności oraz ich konsekwencje.

 

Gwarancja ograniczona

Niniejszym udzielamy początkowemu nabywcy detalicznemu (Nabywca) obowiązującej przez jeden rok od daty zakupu gwarancji obejmującej wszystkie wady materiałowe i wykonawcze naszych produktów (Produkty). W przypadku lamp, okres gwarancji wynosi trzy lata. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady ukrytej, powinien on zwrócić Produkt do miejsca zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, należy przesłać Produkt do naszej firmy na podany adres. W zależności od naszej decyzji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Stanowi to całość zobowiązań naszej firmy wynikających z udzielanej gwarancji, a po upływie okresu gwarancyjnego zobowiązanie to wygasa. W odniesieniu do wszelkich roszczeń gwarancyjnych, nasza firma zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia dowodu zakupu.

 

Wyłączenie obowiązywania gwarancji:

Udzielana przez naszą firmę gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia naszych Produktów (na przykład zarysowanie lub zużycie krawędzi nart, zużycie podeszwy itp.), uszkodzeń spowodowanych ich modyfikacją lub przeróbką, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprawidłową konserwacją, wypadkiem, nieprawidłową obsługą, zaniedbaniem, uszkodzeniem lub wykorzystywaniem Produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony. Niniejsza Gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa, mogą mu jednak przysługiwać również dodatkowe uprawnienia określone przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jeżeli w treści niniejszej Gwarancji nie określono wyraźnie inaczej, nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie bądź uboczne, a także wszelkie inne szkody, jakie mogłyby wyniknąć lub być związane z użytkowaniem Produktu. Niniejsza Gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, bezpośrednie bądź domyślne, w tym gwarancje dotyczące możliwości sprzedaży lub przydatności Produktu do jakichkolwiek celów (w niektórych krajach ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do gwarancji ubocznych lub związanych z użytkowaniem produktu nie jest możliwe bądź może obowiązywać w określonych wypadkach podczas okresu gwarancyjnego, tak więc powyżej określone ograniczenia mogą nie dotyczyć konkretnego użytkownika).

 

instrukcja - Instrukcja dla kijów trekkingowych Black Diamond
Instrukcja dodana przez: eeeee
PARTNERZY