Lato z Asport.pl
Sprzęt sportowy, turystyczny, fitness Zarejestruj się˝
Reklama
HMS
Reklama
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi uprzęży dziecięcych Black Diamond

W jaki sposób regulować, zakładać, czyścić itp. uprzęże dziecięce marki Black Diamond.

Uprzęże Dziecięce

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ostrzeżenie

Produkt przeznaczony wyłącznie do wspinaczki skalnej i wspinaczki wysokogórskiej. Wzmiankowane czynności są niebezpieczne. Należy zrozumieć i zaakceptować zachodzące ryzyko zanim użytkownik podejmie się tych czynności. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności oraz akceptuje ryzyko związane ze swoimi decyzjami. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie załączone instrukcje i ostrzeżenia, oswoić się z możliwościami i ograniczeniami produktu oraz uzyskać odpowiednie przeszkolenie w użytkowaniu tego produktu.* Nie przeczytanie i nie przestrzeganie tego ostrzeżenie może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią!

*Lista instruktorów, organizacji instruktorskich i programów szkoleniowych powinna być dostępna w lokalnych lub krajowych przedstawicielstwach stowarzyszeń wspinaczkowych i górskich. W USA skontaktuj się z American Mountain Guide Association, (303) 271-0984 lub www.amga.com.

 

Uprzęże Dziecięce

Uprzęże dziecięce firmy Black Diamond zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować na większość dzieci w wielu 5-10 lat. Nie zaleca się dzieciom prowadzenia dróg wspinaczkowych, asekuracji oraz zjazdów na linie. Kompetentny i odpowiedzialny nadzór osoby dorosłej jest konieczny podczas użytkowania tej uprzęży. To osoba dorosła jest odpowiedzialna za odpowiednie dopasowanie, regulację i częste sprawdzanie uprzęży dziecięcej oraz za przywiązanie liny do uprzęży. Przed użyciem uprzęży nadzorująca osoba dorosła powinna przejść odpowiednie przeszkolenie, przeczytać oraz zrozumieć instrukcje i ostrzeżenia załączone do tej uprzęży.

 

UPRZĄŻ DZIECIĘCA WIZ

Przed użyciem tej uprzęży:

 • Przeczytaj powyższe ostrzeżenia.

 • Naucz się poprawnie nakładać dziecku uprząż.

 • Naucz się poprawnie wiązać linę do uprzęży dziecięcej.

 • Przetestuj dopasowanie poprzez zawieszenie dziecka w uprzęży w kontrolowanej, bezpiecznej sytuacji.

Nakładanie Uprzęży Dziecięcej Wiz na dziecko

1. Należy przytrzymać uprząż przed dzieckiem za pętle asekuracyjną (a), przełożyć nogi dziecka przez pas biodrowy (f) oraz pętle na uda (b), a następnie podciągnąć uprząż do góry. Logo „Black Diamond” (c) powinno znajdować się na prawym udzie, po prawej stronie. Pętla asekuracyjna (a), łącznik pętli udowych (d) oraz tylnie paski (e) nie powinny być skręcone.

2. Zaciśnij pas biodrowy (f) aż zostanie on dokładnie dopasowany wokół talii (Rys. 2). Powinien on znajdować się poniżej żeber i powyżej kości biodrowych. Ściągnięcie go poniżej bioder powinno być niemożliwe.

3. Zaciśnij obie pętle udowe (b) aż zostaną one dokładnie dopasowane w taki sposób, aby były wygodne i niekrępujące ruchów.

4. Przeciągnij luźne końcówki taśm pasa oraz pętli udowych przez szlufki („g” na pasie biodrowym), tak aby nie przeszkadzały przy ruchu.

5. Klamry Speed-Adjust zostały przewleczone fabrycznie i wymagają ponownego przeplecenia jedynie po całkowitym rozłożeniu na części pierwsze. Postępuj zgodnie z Rys. 3 w celu ponownego przeplecenia.

6. Przynajmniej 8 cm zakończenia taśmy powinno wystawać z zapiętej klamry (patrz Rys. 3).

Uwagi dotyczące rozmiarów:

 • Uprząż Dziecięca Wiz będzie pasować na większość dzieci w wieku 5-10 lat, które ważą 16 - 50 kg.

 • Absolutnie niezbędnym jest dokładne dopasowanie uprzęży do dziecka. Zanim pozwolimy dziecku używać uprzęży, należy zawiesić dziecko w uprzęży w bezpiecznym miejscu w celu upewnienia się, że została ona dobrze dopasowana i wyregulowana w stosowny i wygodny sposób.

 • Jeśli nie ma pewności czy uprząż dokładnie pasuje na dziecko należy skonsultować się z wykwalifikowanym instruktorem wspinaczkowym.

Wiązanie się liną:

 • Osoba dorosła jest odpowiedzialna za poprawne przywiązanie liny wspinaczkowej do uprzęży.

 • Linę wspinaczkową należy przywiązać zgodnie z instrukcją z Rysunku 4, upewniając się, że węzeł przechodzi przez łącznik pętli udowych (d) oraz pętlę asekuracyjną (h). Niewłaściwe przywiązanie do liny może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią!

 • Zawsze wiąż linę bezpośrednio do uprzęży dziecięcej; nigdy nie wiąż jej do pętli asekuracyjnej, pętli transportowej, szpejarki lub do zakręcanego karabinka (Rys. 5).

 • Dwa razy sprawdzaj węzeł i klamrę – zawsze!

 • W sytuacjach ratowniczych zalecamy wpięcie zakręcanego karabinka ratowniczego bezpośrednio do pętli asekuracyjnej (a).

 • Pętla asekuracyjna uprzęży firmy Black Diamond wytrzymuje obciążenie siłą 15 kN.


UPRZĄŻ DZIECIĘCA A-BOD

Przed użyciem tej uprzęży:

 • Przeczytaj powyższe ostrzeżenia.

 • Naucz się poprawnie nakładać dziecku uprząż.

 • Naucz się poprawnie wiązać linę do uprzęży dziecięcej.

 • Przetestuj dopasowanie poprzez zawieszenie dziecka w uprzęży w kontrolowanej, bezpiecznej sytuacji.

Nakładanie Uprzęży Dziecięcej a-Bod na dziecko

 • Przytrzymaj pas biodrowy (w) wokół pasa dziecka.

 • Przeciągnij pętlę kroczową (l) pomiędzy nogami tak aby pętla asekuracyjna (p) znajdowała się z przodu ciała dziecka (Rys. 7).

 • Przeciągnij pas biodrowy (w) przez pętlę asekuracyjną (p) (Rys. 8).

 • Dokładnie zaciągnij klamrę pasa biodrowego, przewlekając taśmę dwukrotnie dokładnie tak jak pokazują Rysunki 9 i 10. Niewłaściwe przeciągnięcie taśmy może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią!

 • Przynajmniej 8 cm zakończenia taśmy powinno wystawać z zapiętej klamry (patrz Rys. 10).

 • Zabezpiecz boczne klamry (s) i wyreguluj je w celu zapewnienia wygody. Upewnij się, że taśma nie jest skręcona (Rys. 11).

 • Pas biodrowy musi być dokładnie dopasowany wokół talii dziecka. Powinien on znajdować się poniżej żeber i powyżej kości biodrowych.

 • Absolutnie niezbędnym jest dokładne dopasowanie uprzęży do dziecka. Zanim pozwolimy dziecku używać uprzęży, należy zawiesić dziecko w uprzęży w bezpiecznym miejscu w celu upewnienia się, że została ona dobrze dopasowana i wyregulowana w stosowny i wygodny sposób.

Uwagi dotyczące rozmiarów:

 • Uprząż Dziecięca A-Bod będzie pasować na większość dzieci w wieku 5-10 lat, które ważą 16 - 50 kg.

 • Absolutnie niezbędnym jest dokładne dopasowanie uprzęży do dziecka. Zanim pozwolimy dziecku używać uprzęży, należy zawiesić dziecko w uprzęży w bezpiecznym miejscu w celu upewnienia się, że została ona dobrze dopasowana i wyregulowana w stosowny i wygodny sposób.

 • Jeśli nie ma pewności czy uprząż dokładnie pasuje na dziecko należy skonsultować się z wykwalifikowanym instruktorem wspinaczkowym.

Wiązanie się liną:

 • Osoba dorosła jest odpowiedzialna za poprawne przywiązanie liny wspinaczkowej do uprzęży.

 • Linę wspinaczkową należy przywiązać zgodnie z instrukcją z Rysunku 12, upewniając się, że węzeł przechodzi przez zapięty pas biodrowy (w) oraz pętlę kroczową (l). Węzeł powinien tworzyć pętlę z liny, która powinna równocześnie chwytać pętlę kroczową i pas biodrowy. Niewłaściwe przywiązanie do liny może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią!

 • Zawsze wiąż linę bezpośrednio do uprzęży dziecięcej; nigdy nie wiąż jej do pętli asekuracyjnej, szpejarki lub do zakręcanego karabinka (Rys. 13).

 • Dwa razy sprawdzaj węzeł i sprzączkę – zawsze!

 • W sytuacjach ratowniczych zalecamy wpięcie zakręcanego karabinka ratowniczego bezpośrednio do pętli asekuracyjnej (p).

 • Pętla asekuracyjna uprzęży firmy Black Diamond wytrzymuje obciążenie siłą 15 kN.

OSTRZEŻENIE

! We wspinaczce skalnej i górskiej doświadczenie jest czynnikiem niezastąpionym. Jeśli brakuje ci doświadczenia, wspinaj się i używaj uprzęży jedynie pod nadzorem doświadczonego wspinacza.

! Nakładanie uprzęży na dziecko i wiązywanie węzła do uprzęży dziecięcej wymaga całkowitego skupienia. Należy nabyć rutyny. Zakończ każdą z czynności, sprawdź dwukrotnie wszystkie klamry i węzły, unikaj czynników rozpraszających. Podczas użycia często sprawdzaj czy uprząż dziecka jest odpowiednio zapięta i czy lina jest odpowiednio przywiązana do uprzęży.

! Pętle szpejarki (i) służą wyłącznie podczepianiu sprzętu; nie są w stanie utrzymać wagi ciała. Nie dowiązuj lin do pętli szpejarki oraz nie używaj ich do asekuracji, zjazdów na linie lub wpinania się do stanowiska.

! Małe dzieci, które nie mają jeszcze dobrze wykształconych bioder mogą wypaść z uprzęży jeśli zawisną do góry nogami. Dzieci, które mają cięższą górną połowę ciała od dolnej połowy mogą obracać się do góry nogami w takcie wiszenia w uprzęży. Te dzieci muszą używać uprzęży na całe ciało.

!! Nie pozwalaj dzieciom nosić ciężkiego plecaka wspinaczki w uprzęży. Uprząż dziecięca nie utrzyma dziecka w pozycji pionowej w przypadku odpadnięcia z plecakiem.

!! W przypadku utraty przytomności, uprząż NIE utrzyma dziecka w pozycji pionowej.

!! Klamry uprzęży wspinaczkowej bezpiecznie blokują taśmę podczas obciążenia. Kiedy obciążenie znika lub kiedy obciążenie jest przykładane wielokrotnie, taśma może stopniowo wysunąć się z klamry. Sprawdzaj uprząż wielokrotnie podczas użycia, aby upewnić się, że pas biodrowy jest dokładnie zapięty.

!! Zdecydowanie odradzamy wykorzystanie sprzętu z drugiej ręki. Aby w pełni zaufać sprzętowi należy znać historię jego użycia.

DOBÓR INNYCH ELEMENTÓW

Ten produkt powinien być stosowany w połączeniu ze sprzętem wspinaczkowym posiadającym odpowiednie atesty CEN.

 DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

 • Uprząż należy prać w pralce w ciepłej wodzie przy użyciu programu do rzeczy delikatnych. Stosuj łagodne środki czyszczące bez wybielacza. Jeśli uprząż zostanie zamoczona, pozwól jej na samodzielne wyschnięcie z dala od bezpośrednich promieni słonecznych.

 • Uprzęże nie mogą wchodzić w kontakt z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy akumulatorowe, wyziewy z baterii, rozpuszczalniki, wybielacze chlorowe, płyny niezamarzające, alkohol izopropylowy, benzyna.

 • Uprząż nie może być wystawiana na temperatury powyżej 60 °C lub poniżej -62 °C.

 • Nie wolno zakładać nowych szwów, naprawiać szwów, przypalać końcówek nici, wybielać taśm, piłować sprzączek, modyfikować lub zmieniać uprzęży w jakikolwiek sposób.

 PRZECHOWYWANIE I TRASNPORT

 • Nigdy nie odkładaj do przechowania mokrej lub wilgotnej uprzęży.

 • Trzymaj cały swój sprzęt wspinaczkowy w czystym i suchym otoczeniu, z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła.

 • Trzymaj uprzęże i inny sprzęt wspinaczkowy posiadający szwy z dala od gryzoni i zwierząt domowych.

 • Nylon wykorzystany w uprzęży zostanie osłabiony z wiekiem jeśli nie będzie przechowywany z dala od pleśni, promieniowania UV, ekstremalnych temperatur i innych szkodliwych czynników. Nawet jeśli uprząż była przechowywana prawidłowo przez okres ponad 10 lat, należy wycofać ją użycia.

 • Kiedy uprząż nie jest używana lub jest przewożona, należy chronić ją przed ostrymi przedmiotami i tarciem.

ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU

Przy normalnym użytkowaniu i odpowiedniej konserwacji, typowy okres żywotności uprzęży wynosi około 3 lat. Rzeczywista żywotność sprzętu może być dłuższa lub krótsza w zależności od częstotliwości i warunków użycia.

Czynniki skracające żywotność sprzętu wspinaczkowego:

 • Odpadnięcia

 • Tarcie, przecięcia, zużycie

 • Wysokie temperatury

 • Światło słoneczne

 • Substancje żrące

 

SPRAWDZANIE I WYCOFANIE Z UŻYCIA

Należy sprawdzać uprząż szukając oznak uszkodzeń lub zużycia przed i po każdym użyciu. Dobry stan uprzęży jest niezwykle istotny. Uszkodzona uprząż powinna być natychmiast wycofana z użycia.

Natychmiast wycofaj uprząż z użycia jeśli:

 • W taśmach uprzęży występują jakiekolwiek uszkodzenia lub rozprucia.

 • Taśmy są nadpalone lub nadtopione.

 • Jakiekolwiek nici taśm są rozerwane lub poważnie poprzecierane.

 • Szwy nośne są poprzecierane lub wykazują ślady zużycia.

 • Którakolwiek z klamer jest pęknięta, skorodowana, uszkodzona lub zdeformowana w jakikolwiek sposób.

 • Oplot taśmy jest wyblakły pod wpływem wystawienia na promieniowanie UV.

Jeśli uprząż została obciążona podczas poważnego lotu ale nie wykazuje żadnych oznak uszkodzeń i tak należy wycofać ją z użycia i nabyć nową. Jeżeli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do niezawodności uprzęży, należy wycofać ją z użycia. Za każdym razem kiedy sprzęt jest wycofywany z użycia, należy go zniszczyć, aby zapobiec wykorzystaniu go w przyszłości. Uprzęże dziecięce Wiz oraz A-Bod należą do Uprzęży Typu C i spełniają normę EN 12277, zgodną z Europejskimi Standardami dla „Wymagań Bezpieczeństwa i Metod Testowych Sprzętu Wspinaczkowego – Uprzęży.”

OZNACZENIA

Następujące oznaczenia mogą pojawić się na uprzężach:

BLACK DIAMOND: Nazwa producenta.

: logo firmy Black Diamond.

: Ten znak oznacza zgodność z normami CE i wskazuje na spełnienie wymagań wyznaczonych przez Dyrektywę o Osobistym Sprzęcie Ochronnym (89/686/ EEC), włączając w to testy uprzęży wspinaczkowych przeprowadzone przez firmę Black Diamond i monitorowane, zgodnie z Artykułem 11A, przez CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 MARSEILLE Cedex 16, Francja, jednostka certyfikująca numer 0082.

Firma Black Diamond posiada certyfikat ISO 9001.

: Piktogram instruktażowy informujący użytkownika o konieczności przeczytania instrukcji i ostrzeżeń.

METKA RN: Metka wszyta w pas uprzęży identyfikująca uprząż za pomocą nazwy.

OSTRZEŻENIE: Wskazuje na występowanie niebezpieczeństwa i przejęcie odpowiedzialności przez użytkownika podczas korzystania z uprzęży technicznej firmy Black Diamond.

 

OGRANICZONA GWARANCJA

Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty nabycia i przysługuje jedynie oryginalnemu nabywcy detalicznemu („Nabywcy”). Gwarancja na nasze produkty („Produkty”) obejmuje wady w materiale i wykonaniu. Jeśli Nabywca odkryje wadę objętą gwarancją, powinien przesłać Produkt na załączony adres. Produkt zostanie wymieniony bez dodatkowych opłat. Taki jest zakres naszej odpowiedzialności zgodnie z tą Gwarancją, a wraz z upływem okresu obowiązywania Gwarancji, wszelka nasza odpowiedzialność z niej wynikająca traci ważność.

Wyjątki od gwarancji

Gwarancja nie obejmuje zużycia i uszkodzenia Produktów w warunkach normalnego użytkowania, nieautoryzowanych modyfikacji i zmian, niewłaściwego użycia, niewłaściwej konserwacji, wypadków, nadużyć, zaniedbań, zniszczeń lub zastosowania Produktu do celów, do których nie został stworzony. Ta gwarancja przyznaje Nabywcy określone prawa, jednak Nabywca może posiadać również prawa dodatkowe, które różnią się w zależności od kraju. Jeśli nie jest to stwierdzone wprost w Gwarancji, Producent nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody wynikające z lub będące skutkiem użycia Produktu. Ta Gwarancja obowiązuje zamiast wszelkich innych gwarancji, jawnych lub domniemanych, włączając w to między innymi domniemane gwarancje dotyczące przydatności do celów handlowych lub szczególnych zastosowań (w niektórych krajach niedozwolone jest wykluczenie lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wtórnych w trakcie okresu ważności gwarancji, a zatem powyższe wyjątki mogą nie zachodzić).

 

instrukcja - Instrukcja obsługi uprzęży dziecięcych Black Diamond
Instrukcja dodana przez: eeeee
PARTNERZY